Communicatie in het hart van jouw project?

Een effect in de maatschappij, een duurzame beweging, goede gesprekken, bewustwording… de wereld een beetje mooier maken. Dat wil jij met je organisatie, programma of project en dat wil ik door mijn steentje bij te dragen met communicatie. Mijn werk stopt niet bij het geven van een advies, het uitdenken van een creatief concept of het verzenden van een nieuwsbrief. Ik neem regie over het hele communicatietraject, analyseer het krachtenveld, schrijf rake kernboodschappen en ga zoveel mogelijk de dialoog met de omgeving aan. Ik heb een lange adem en verbind me het liefst voor langere tijd aan projecten, diverse betrokkenen én het resultaat.

No story no glory

Wat hebben een nieuw aan te leggen voedselbos, kuilgesprekken op de akkers en een recreatieve fietsroute door het groen met elkaar gemeen? Niets eigenlijk…. Behalve dan dat ik er mooie verhalen over schreef. De mensen die ik spreek zijn altijd enthousiast over wat hun bezighoudt en de doelen die ze nastreven. Soms persoonlijk, soms als organisatie, soms voor zichzelf, soms voor een ander… Een goed verhaal schrijven, de juiste toon vinden en zo breed mogelijk delen met lezers draagt een steentje bij aan het behalen van die doelen. Wat is jouw verhaal?

 

Ik werkte onder andere voor:
Wil je meer weten?
Neem direct contact op
© 2024 Danieke van Baal